Splošni pogoji za oglaševanje

Splošni pogoji za oglaševanje

Brezplačno oglaševanje

Na ZELENA.SI se lahko oglašujejo vsi pravni subjekti, ki imajo za takšno oglaševanje interes. V okviru razpoložljivega oglaševalskega prostora, ki je dodeljen naročniku, lahko naročnik oglašuje svoje podjetje oz. dejavnost ali storitev, katero opravlja kot gospodarsko dejavnost.

Oglaševanje na ZELENA.SI se splača.

Naročnika, ki izpolnjuje pogoje ( navedeni so v nadaljevanju ), se uvrsti v tisto regijo ( področje ) v zavihku PONUDBA, katero je Naročnik označil v registracijskem obrazcu. Če ima naročnik več poslovnih enot, je lahko oglas enoten ali pa se vsaka poslovna enota lahko oglašuje ločeno oz. v vsaki regiji samostojno.

Naročnik, ki se je že oglaševal na portalu ZELENA.SI oz. je bil odmaknjen iz portala s strani ZELENA.SI ali pa na samo naročnikovo željo, ne more zahtevati vrnitev dokumentacije, ki jo je posredoval z namenom oglaševanja saj je le-ta s strani oglaševalca pridobljena izključno po elektronski poti in je zgolj zaradi tega nesmiselno zahtevati vrnitev dokumentacije.

 

Kako oglaševati

Vsak naročnik, ki preko zavihka REGISTRACIJA PODJETJA v celoti in pravilno izpolni ustrezni obrazec ter ga posreduje uredništvu ZELENA.SI, se lahko oglašuje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • da ima naročnik svojo spletno stran
  • da naročnik za čas oglaševanja na ZELENA.SI zagotavlja kupcem – strankam, ki se odločijo za nakup oz.koriščenje storitev na podlagi informacij videnih na portalu ZELENA.SI, točno določen odstotek popusta kateri je bil naveden v registracijskem obrazcu za celoten nakup oz. storitev.

Če so izpolnjeni pogoji in po medsebojni uskladitvi ter potrditvi oglasa s strani naročnika in ZELENA.SI o vsebini oglaševanja, se oglaševanje lahko objavi na ZELENA.SI.
Smatra se, da je medsebojna pogodba o oglaševanju, sklenjena z dnem pričetka oglaševanja na portalu ZELENA.SI in traja ves čas oglaševanja na portalu. Prav tako velja, da je medsebojna pogodba sklenjena ustno in veljajo vsa splošna pravila, ki so objavljena na portalu ZELENA.SI. Medsebojna pogodba je zavezujoča za obe strani. Naročnik se z izpolnitvijo in pošiljanjem registrskega obrazca v celoti strinja s splošnimi pravili, ki veljajo za oglaševanje na portalu ZELENA.SI.

Naročnik mora v roku 10 ( deset ) dni od datuma objave na ZELENA.SI na svoji spletni strani dodati banner (pasico) internetne strani ZELENA.SI, s katerim zagotavlja večjo obiskanost tako njegove ( naročnikove ) strani kot obiskanost internetnih strani ostalih oglaševalcev.

Če naročnik ne izpolnjuje pogoja za oglaševanje v delu, da nima svoje internetne strani se lahko za izdelavo dogovori in le-to naroči na portalu ZELENA.SI pri čemer je naročnik deležen posebne začetne cene in sicer 135,99 EUR v kar ni všteta domena ter spletno gostovanje. Končna cena je odvisna od zahtevnosti same internetne strani.

 

Čas oglaševanja na ZELENA.SI

Čas oglaševanja na ZELENA.SI praviloma NI omejen. Velja pa pravilo, da ZELENA.SI po preteku treh ( 3 ) mesecev, oglaševalca (naročnika) preko elektronske pošte povpraša po nadaljnjih interesih oglaševanja na portalu Zelena.si. Če oglaševalec pisno izrazi željo oz. interes po nadaljevanju oglaševanja, ZELENA.SI obstoječi naročnikov oglas obdrži še naprej viden v nasprotnem pa ZELENA.SI izključno sama odloči ali bo oglas odmaknila oz. ga bo pustila še naprej vidnega. Takšno podaljšanje oglasa še naprej velja in poteka pod enakimi pravili kot so veljali na dan objave oz. po morebitnih kasnejših spremembah. O umiku oglasa ZELENA.SI obvesti oglaševalca, ravno tako je ZELENA.SI dolžna na zahtevo naročnika nemudoma oglas odstraniti brez stroškov za naročnika.

Kadarkoli v času oglaševanja glede na takratni splošni, ekonomski in finančni interes lahko ZELENA.SI, oglaševalca oz. oglas odstrani s portala če ugotovi, da je oglas v nasprotju s takrat veljavnimi pravili na portalu zelena.si. Pred tem pa mora o odločitvi obvestiti oglaševalca in slednjemu zagotoviti 10 dnevni rok za popravek vsebine oglasa. Oglaševalec-naročnik nima pravice pritožbe s katero bi poskušal doseči nadaljevanje oglaševanja, če je bil oglas odstranjen zardi ekonomskih, tehničnih ali drugih razlogov. Z izpolnitvijo registracijskega obrazca s strani naročnika-oglaševalca po oglaševanju na portalu ZELENA.SI, se naročnik že vnaprej odreka vsem odškodninskim zahtevkom glede morebitne odločitve ZELENA.SI o umiku – odstranitvi oglasa s portala ZELENA.SI.

ZELENA.SI ne more enostransko odstraniti oglasa kadar:

  • je naročnik spremenil svoj brezplačni oglaševalski prostor ter je za spremembo oglasa tudi plačal po veljavnem ceniku in se spremenjenemu oglasu še ni iztekel 21 dnevni rok
  • se naročnik istočasno oglašuje poleg rednega oglaševanja še v bannerju (pasici) in je za oglaševanje v pasici tudi plačal po veljavnem ceniku in se še ni iztekel 21 dnevni rok

Prepoved oglaševanja

Na ZELENA.SI je prepovedano oglaševanje, ki bi na kakršenkoli način spodbujalo rasno nestrpnost, nestrpnost med spoloma, oglaševanje žaljivih vsebin, orožja, ponarejenega in piratskega blaga.

Naročnik se z izpolnitvijo pogojev in obrazca registracije strinja s splošnimi pogoji oglaševanja na ZELENA.SI. Pritožba ob odstranitvi oglasa ni mogoča.

Splošno

Naročnik lahko svoj redni oglas poudari tudi v bannerju ( pasici ), kar pa se plača po ceniku.

Naročnik se lahko oglašuje kot redno oglaševanje ali pa v bannerju ( pasici ) ali pa v obeh področjih!

V času trajanja rednega oglaševanja lahko naročnik koristi menjavanje svojega oglaševalskega prostora s čimer dodatno izkoristi svoje trenutne akcije pri prodaji določenega izdelka ali storitve. Vsako menjavanje oglaševalskega prostora naročnik plača po ceniku.

Vsak naročnik, čigar redni oglas je bil odmaknjen na podlagi odločitve portala Zelena.si ali pa na željo naročnika, lahko kadarkoli ponovno pošlje obrazec preko zavihka registracija podjetja in kandidira za redni oglaševalski prostor na ZELENA.SI.

ZELENA.SI ni odgovorna za kakršnakoli nesoglasje med naročnikom oglasa in kupcem-stranko. Morebitne reklamacijske zahtevke za opravljeno storitev oz. izdelek, kupec naslavlja izključno samo na prodajalca.
Naslovljenih reklamacij na ZELENA.SI iz prej navedenega, ZELENA.SI ne bo posredovala trgovcu in ali izvajalcu storitve.

Koriščenje popusta

Vsak obiskovalec portala ZELENA.SI lahko pri oglaševalcih koristi popust v višini in na način kot je naveden pri posameznem oglaševalcu.

Kodo za popust obiskovalec pridobi tako, da po kliku na gumb “PRIDOBI SI ZELENO KODO” izpolni zahtevano in s klikom potrdi vnešeno.
Odgovor, je avtomatski in v njem je navedena koda za zeleni popust zato se nanj ne odgovarja.
Na koriščenje kode za zeleni popust, mora imetnik opozoriti na blagajni še predno se mu zaključi račun za opravljen nakup oz. storitev.

Koda za zeleni popust je veljavna mesec dni oz. znotraj posameznega meseca. Po preteku si imetnik stare kode lahko ponovno pridobi novo kodo na portalu ZELENA.SI. Oglaševalec, je dolžan upoštevati kodo za zeleni popust ves čas trajanja oglaševanja na portalu ZELENA.SI.
Po preteku oglaševanja, oglaševalec sam presodi ali bo sprejel kodo za zeleni popust ne glede na to, da še ni potekel mesec v katerem je koda veljavna.

Pridobljeno kodo za koriščenje zelenega popusta lahko imetnik koristi pri vseh oglaševalcih, ki se oglašujejo na portalu ZELENA.SI pod pogoji, ki jih določa posamezni oglaševalec in so navedeni v oglasu.
Popusti se med seboj izključujejo razen v primeru če ni navedeno drugače

 

Cenik

Naročnik lahko svoj brezplačni oglas poudari tudi v bannerju ( pasici ), kar pa se plača po ceniku.

Naročnik lahko oglašuje kot brezplačno oglaševanje ali pa samo v bannerju ( pasici ). Oglaševanje v bannerjih se plača po ceniku.

V času trajanja brezplačnega oglaševanja lahko naročnik koristi menjavanje svojega oglaševalskega prostora s čimer izkoristi svoje trenutne akcije pri prodaji določenega izdelka ali storitve. Vsako menjavanje oglaševalskega prostora naročnik plača po ceniku.

ZELENA