Promocija je vsaj tako pomembna kot prodaja sama. Na spletu se vse skupaj zgodi zelo hitri in hkrati transparentno.

Vabljeni k so-promociji izdelkov in obisk naših aktivnosti, ki pomagajo prodajnemu okolju k boljšemu življenju in obstoju.

Za več informacij in sodelovanje pišite na info@zelena.si.

Main Menu